Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Mes skiriame ypatingą dėmesį Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai. Štai kodėl mes naudojame moderniausius valdymo įrankius, siekdami įgalinti mūsų tarpininkus ir apsaugoti nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Teikdami saugią ir patikimą pinigų perlaidų paslaugą, sukūrėme ir įgyvendinome Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politiką, priemones ir procesus, leidžiančius apsaugoti klientus ir darbuotojus nuo galimo sukčiavimo. Sujungdami žmones visame pasaulyje, labai rimtai vertiname savo įsipareigojimus ir atsakomybę. Mūsų kontrolės struktūra užtikrina tvirtą sistemą, skirtą aptikti ir pranešti įtartinus sandorius ar veiklą, laikantis atitinkamų kiekvienos šalies, kurioje mes veikiame, teisės aktų.

Tarpininkams

Mūsų klientai gali veikti saugiai, žinodami, kad teisinių aktų laikymasis yra svarbiausia BEST FINANCE misija.

BEST FINANCE tarpininkai naudoja automatizuotą sandorių tikrinimo sistemą, turinčią platų saugumo mechanizmų rinkinį ir leidžiančią atlikti išsamią sandorių patikrą.

Aukšta mūsų kontrolės sistemos kokybė užtikrina sandorių saugumą ir kuria pridėtinę vertę Jūsų verslui, tuo pačiu išlaikydama naudojimo paprastumą, orientaciją į klientą, nesudarant kliūčių veiklai, bet didinant jos saugumą.

Mūsų specializuotas verslo palaikymo skyrius yra pasirenges konsultuoti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais ir padėti apsaugoti Jūsų verslą nuo galimos rizikos. BEST FINANCE reguliariai rengia mokymus, kad mūsų tarpininkai ir klientai būtų apsaugoti nuo sukčiavimo rizikos.

Vykdydami savo įsipareigojimus, mes visapusiškai kontroliuojame, kaip laikomasi vis didėjančių geros atitikties ir darbo formų reikalavimų.

* Mokėjimo paslaugų direktyva (ES) 2015/2366 („PSD2“), Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras „Ypatingų kategorijų piliečių“ sąrašas, Europos Sąjungos sankcijų sąrašai, Finansinių veiksmų darbo grupė (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje) “Nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašas”, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų sąrašas.